كل عناوين نوشته هاي پشتيباني فني

پشتيباني فني
[ شناسنامه ]
نسخه جديد پارسي بلاگ و امكانات آن ...... چهارشنبه 89/8/19
سيستم جديد نظرات وبلاگهاي پارسي بلاگ ...... شنبه 89/5/23
حمايت ازقالبهاي پرشين بلاگ، بلاگفا، نوشته رمزدار، صفحات اختصاصي ...... چهارشنبه 89/3/5
روش جديد به روز رساني وبلاگ از راه ورد ...... شنبه 88/9/14
آموزش حذف تبليغات از وبلاگ ...... يكشنبه 88/2/13
تگ جديد - كلمات كليدي ...... شنبه 87/8/25
تگ جديد- عنوان و لينك مستقيم يادداشت ...... شنبه 87/8/11
امكان جديد - وب خوان پارسي بلاگ ...... شنبه 87/3/4
امكان جديد - مديريت يادداشتهاي آرشيو شده و پيامهاي آنها ...... شنبه 87/3/4
امكان جديد - پيامهاي جديد كل يادداشتها ...... شنبه 87/3/4
انتقال مطلب به وبلاگ در پارسي بلاگ ...... دوشنبه 87/2/23
  ==>   ليست آرشيو شده ها